Een vereffenaar benoemen

De wet schrijft voor dat er na beneficiaire aanvaarding moet worden vereffend. De erfgenamen zijn dan gezamenlijk vereffenaar en moeten als zodanig een boedelbeschrijving maken en de schulden voldoen. Natuurlijk kunnen wij u daarbij helpen, maar er is nóg een situatie waarin vereffend moet worden.


Op verzoek van een schuldeiser


Heeft u een geldvordering op een nalatenschap en geven de erfgenamen niet thuis? De wet geeft u de mogelijkheid om door de rechtbank een vereffenaar te laten benoemen. De vereffenaar voldoet - net als een executeur of een boedelgevolmachtigde - de schulden van de nalatenschap. Hij heeft daarvoor niet de toestemming van de erfgenamen nodig. De vereffenaar handelt primair in het belang van de schuldeisers, maar verliest daarbij ook de belangen van de erfgenamen niet uit het oog. Wat er overblijft onderaan de streep, wordt aan de erfgenamen afgegeven.


MeesterExecuteurs als vereffenaar


De vennoten van MeesterExecuteurs, mr. Paul van der Luit en Klaas Zondervan REP* hebben beiden de Specialisatieopleiding Vereffening voltooid. Daarnaast is Klaas Zondervan door NOVEX gecertificeerd als executeur én vereffenaar. Met deze gebundelde jarenlange ervaring is MeesterExecuteurs in staat de meest complexe vereffening met goed gevolg te voltooien. MeesterExecuteurs kan ook op verzoek van een erfgenaam tot vereffenaar worden benoemd.


Voor het benoemen van een vereffenaar moet een verzoekschrift worden ingediend door een advocaat. MeesterExecuteurs werkt samen met verschillende erfrechtadvocaten om u zo efficiënt mogelijk van dienst te kunnen zijn.


* Register Estate Planner

Vrijblijvend een afspraak maken?