Uw nalatenschap goed geregeld

Het is een onderwerp waar u liever niet aan denkt.. u staat immers nog vol in het leven.


Toch is het belangrijk om na te denken over wat er na uw overlijden allemaal moet gebeuren. Het goed vastleggen van uw wensen in een testament geeft u en uw nabestaanden rust, zodat u zich kunt focussen op wat ertoe doet in uw leven.


Door een professionele onafhankelijke executeur van MeesterExecuteurs te benoemen in uw testament bent u verzekerd van een nauwgezette afwikkeling en ontziet u uw naasten. Wij denken graag met u mee over de inhoud van uw testament en waar u allemaal op moet letten.


Welke werkzaamheden verricht een executeur nu precies?


  • Een executeur wordt benoemd in een testament om uw nalatenschap af te wikkelen volgens de regels van dat testament. Hij is dus eigenlijk een verlengstuk van u en handelt in uw belang en dat van de erfgenamen. Als een zorgvuldig executeur zorgt hij eerst dat alle bezittingen worden veiliggesteld. Daarna maakt hij een overzicht van schulden en bezittingen op de sterfdatum; dat overzicht noemen we een 'boedelbeschrijving'.

  • Volgens de wet vertegenwoordigt de executeur de erfgenamen zolang zijn taak nog niet is voltooid. Zijn belangrijkste taak is het betalen van schulden die de overledene heeft achtergelaten, zoals de hypotheek en inkomstenbelasting. Daarnaast betaalt hij de uitvaartkosten, de erfbelasting en legaten. Een legaat is een goed of een geldbedrag dat aan een specifiek persoon wordt nagelaten.

  • Als de executeur klaar is met zijn taak, legt hij 'rekening en verantwoording' af aan de erfgenamen en draagt hij alles over aan de erfgenamen, die hij vervolgens kan bijstaan bij de verdeling.


MeesterExecuteurs benoemen


De afwikkeling van een nalatenschap kan gecompliceerd zijn. Ook kan de afwikkeling zorgen voor onderlinge spanningen tussen de erfgenamen. Ter voorkoming daarvan is het aan te bevelen in uw testament een executeur te benoemen. Indien u MeesterExecuteurs in uw testament benoemt, kunt u zich ervan verzekeren dat de afwikkeling zorgvuldig en professioneel verloopt. Uw erfgenamen kunnen zich dan op andere zaken richten.

Vrijblijvend een afspraak maken?