Een zorgeloze afwikkeling

Als u erfgenaam bent dan komt er veel op u af. Nog afgezien van de emotionele belasting kan de afwikkeling van een nalatenschap complex zijn en veel tijd in beslag nemen. Er zal bijvoorbeeld aangifte inkomstenbelasting en erfbelasting moeten worden gedaan. Om dat te kunnen doen zult u eerst de bezittingen en schulden van de nalatenschap in kaart moeten brengen. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van onroerend goed (in het buitenland) of een bedrijf dat tot de nalatenschap behoort. Mogelijk dient het onroerend goed te worden verkocht en moet een interim bestuurder worden aangesteld om de bedrijfsactiviteiten voort te zetten. En wat als er onbekend vermogen in het buitenland bestaat?


Ruzie tussen de erfgenamen


Ook komt het voor dat onmin tussen de erfgenamen onderling de afwikkeling in de weg staat. Erfgenamen dienen immers in beginsel gezamenlijk te handelen; liggen zij niet op één lijn, dan kan dit (financiële) problemen geven. Denkt u maar eens aan een aandelenportefeuille die niet verkocht kan worden of een serviceflat waarvan de kosten dermate hoog oplopen dat zij de nalatenschap uithollen. En wat als schuldeisers die niet worden betaald zich genoodzaakt zien om de nalatenschap te dagvaarden of een vereffenaar te laten benoemen door de rechtbank? Een uitgestelde aangifte erfbelasting kan bovendien een onnodige rentelast opleveren. Kortom, er zijn genoeg redenen te bedenken waarom het wenselijk kan zijn om de afwikkeling uit te besteden aan een onafhankelijke professionele derde.


Afwikkeling door MeesterExecuteurs


U kunt MeesterExecuteurs aanwijzen als gemachtigde waardoor het mogelijk is de gehele afwikkeling van de nalatenschap over te dragen of het deel daarvan dat u lastig vindt om uit te voeren. Ook kan MeesterExecuteurs u bijstaan bij de verdeling van de nalatenschap. De vennoten van MeesterExecuteurs, mr. Paul van der Luit en Klaas Zondervan REP* hebben veel ervaring op het gebied van nalatenschapsafwikkeling. Zo volgden zij beiden de Leergang Executele van NOVEX en de Specialisatieopleiding Vereffening en is Klaas door NOVEX gecertificeerd als executeur en vereffenaar. Om u een idee te geven van wat er allemaal komt kijken bij een afwikkeling, hebben wij de belangrijkste werkzaamheden voor u op een rij gezet.


  • In kaart brengen van bezittingen en schulden;
  • opstellen van een boedelbeschrijving (mogelijk depot bij de rechtbank);
  • laten opstellen van een verklaring van erfrecht door de notaris;
  • opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen;
  • het laten taxeren en verkopen van inboedel en woning;
  • verkopen van de aandelenportefeuille;
  • laatste aangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting;
  • het voldoen van de schulden van de nalatenschap;
  • opstellen van een rekening en verantwoording;
  • overdracht aan de erfgenamen en verdeling van de nalatenschap.


Vrijblijvend kennismakingsgesprek


Wilt u meer weten? Wij maken graag een afspraak met u voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!


* Register Estate Planner

Vrijblijvend een afspraak maken?