Voor een zorgeloze afwikkeling van uw nalatenschap

Wat wij voor u kunnen betekenen

Executeur

Benoem ons tot executeur in uw testament, wijs ons aan als plaatsvervanger of voeg ons toe als executeur.

Vereffenaar

Op verzoek van een erfgenaam of een schuldeiser kunnen wij door de rechtbank tot vereffenaar worden benoemd.

Gevolmachtigde

Indien alle erfgenamen aan ons een volmacht verstrekken, kunnen wij op basis daarvan de nalatenschap afwikkelen.

Levensexecuteur

Wijs ons aan als levensexecuteur zodat wij uw belangen kunnen behartigen als u dat zelf niet meer kunt.

Vrijblijvend een afspraak maken?